Članstvo v Turističnem društvu Občine Kidričevo je prostovoljno in osebno. Član društva je lahko le občan občine Kidričevo in pravna oseba, ki ima sedež v občini Kidričevo. Interesent upravnemu odboru društva predloži pristopno izjavo z željo po članstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in plačeval članarino.

Član turističnega društva je lahko tudi oseba, ki nima stalnega prebivališča v občini Kidričevo, če  plača članarino, podpiše pristopno izjavo in sprejema statut društva. O sprejemu članov, ki nimajo stalnega prebivališča  v občini Kidričevo, odloča upravni odbor društva.