Osnovni namen Turističnega društva Občine Kidričevo je naslednji:

  • pospeševanje razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem kraja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja;
  • izobraževanje svojih članov in za turistični in celostni razvoj občine;
  • sodelovanje z ostalimi organizacijami pri ustvarjanju in izboljšanju materialnih in drugih pogojev za razvoj turizma v krajevni skupnosti;
  • usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj za urejanje in olepšavo krajev in objektov;
  • dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeleženj;
  • pospeševanje splošne turistične propagande (info table, ipd) in informacijske dejavnosti(zloženke, brošure, program prireditev, ipd);
  • zastopati interese turističnih ponudnikov (turistične kmetije, društva,…) in krajanov pri urejanju in predstavitvi društva in občine;
  • vzpodbujati in pomagati pri usposabljanju turističnih ponudnikov in jih usmerjati k poenoteni ponudbi;
  • sooblikovanje turistične ponudbe v kraju;
  • splošno informacijska dejavnost.

Cilj delovanja društva je v dvigu kvalitete turistične ponudbe, v promociji doma in v tujini in dvigu ponudbe izdelkov in pridelkov vseh ponudnikov v občini Kidričevo.